grader i vattnet juni

hur många grader kan det vara i vattnet nu? funderar på att dra å bada.. nån som ska me?

0 kommentarer:

Leave a Comment

Back to Home Back to Top Life is Logic!. Theme ligneous by pure-essence.net. Hämtad från Blogghjälp | Bonussidan.