seeeeeeeeegt

jag har värk i örat!! hur konstigt e inte de. de gör ont i själva öronsnibben liksom,.. inte inne i. vad kan e va?

0 kommentarer:

Leave a Comment

Back to Home Back to Top Life is Logic!. Theme ligneous by pure-essence.net. Hämtad från Blogghjälp | Bonussidan.